سیمای قم پایگاه قیام
47 بازدید
ناشر: مرکزچاپ ونشر سازمان تبلیغات اسلامی
نقش: نویسنده
سال نشر: 1373
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی