مشخصات فردی و زندگینامه
نام:عبدالوحید
نام خانوادگی:وفائی
پست الکترونیک:shahabmohager@gmail.com
نخصص ها:فقه و اصول ، کلام

زندگی نامه

اینجانب عبدالوحید وفایی دوران کودکی را در خانواده پدری از تعالیم قرآن کریم بهره مند گشتم (در قم) و مقطع تحصیلی ابتدائی  و مقطع راهنمائی رادرمدارس دولتی شهر مقدس قم طی نمودم. و حدود یک سال در هنرستان فنی و مهندسی قم تحصیل کردم. سپس به علت علاقه به دروس دینی جهت ادامه تحصیلات به حوزه علمیه قم روی آورده و حدود دو سال در مدرسه علمیه رسالت و سال سوم را در مدرسه علمیه رضویه قم تحصیل کردم. سپس دوره سطح فقه و اصول را از اساتید محترم حضرات رضااستادی ،حسین شب زنده دار،جوادفاضل لنکرانی،وجدانی ،اعتمادی ،احمدپایانی استفاده کردم و حدود چهار سال از درس خارج فقه و اصول حضرات آیات عظام: «میرزا جواد تبریزی»، «وحید خراسانی» و «فاضل لنکرانی» بهره بردم.
جهت تدریس در دانشگاهها از طریق دوستان دعوت شدم وبا گزینش علمی خبرگان وزارت علوم درسال 1377به استخدام هیئت علمی گروه معارف اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب در آمدم .

همزمان با تدریس در دانشگاه و دروس خارج فقه و اصول، با موسسه پژوهشی باقرالعلوم (ع) وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی قم جهت تالیف مجموعه کتب «دیدار با ابرار و دیار ابرار» همکاری داشتم وموفق به تالیف سه اثر ازآن مجموعه شدم.